Februar – december, 2021
Maribor

V letošnjem letu izvajamo projekt Jaz recikliRom, kaj pa ti?, ki temelji na učenju pripadnic romske skupnosti o tradiciji ponovne uporabe, kreativnega razmišljanja in recikliranja zavrženih predmetov, ohranjanja tradicionalnih obrti, izkazovanja odličnih podjetniških spretnosti in gradnje skupnosti, ki je usmerjena bolj trajnostno, a še vedno vključuje romske tradicije.

Projekt, financiran s strani Ministrstva za kulturo, je namenjen seznanjanju udeleženk, pripadnic romske skupnosti, z možnostjo ponovne uporabne materialov, ki jih v vsakdanjem življenju običajno zavržemo. Predmete preoblikujemo v ponovno uporabne izdelke oziroma predmete umetniške vrednosti, pri čemer vključujemo romsko tradicijo in kulturo. Udeleženke seznanjamo s konceptom, imenovanim upcycling, znanim tudi kot kreativna ponovna uporaba. Gre za postopek pretvorbe stranskih proizvodov, odpadnih materialov, neuporabnih ali neželenih izdelkov v nove materiale ali izdelke, ki pridobijo višjo umetniško ali okoljsko vrednost. V okviru projekta je predvidena izvedba 11 kreativnih delavnic izdelave in predelave:

  • Odpadne embalaže v uporabne predmete (izdelava različnih kosov nakita, denarnic, držal za različne predmete, obeskov za ključe … ),
  • Odpadnega pohištva v ponovno uporabne kose,
  • Odpadnih oblačil v ponovno uporabne kose (zaščitne maske, torbice, ponovno uporabna oblačila ( … ),
  • Drugih odpadnih materialov v predmete umetniške vrednosti.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: