24. april, 2021
Romska postaja

V soboto, 24. aprila, vas v VNRC Romska postaja vabimo na aktivnost, ki bo namenjena pripravam na razgovor za službo.Na aktivnosti boste pridobili informacije in praktična znanja ob podpori katerih boste lahko bili bolj uspešni pri iskanju zaposlitve in želenega delovnega mesta. Osredotočili se bomo na pripravo in izvedbo zaposlitvenih razgovorov.

V prvem delu aktivnosti bo naš sodelavec, Matej Tisaj, predstavil potek zaposlitvenih razgovorov ter osnovna pravila bontona, ki jih moramo znotraj zaposlitvenih razgovorov upoštevati. Spoznali boste, katere informacije o sebi je znotraj zaposlitvenega razgovora smiselno podajati, kako se je potrebno urediti za zaposlitveni razgovor, kako na zaposlitvenem razgovoru komuniciramo in kje pridobiti relevantne informacije o potencialnem delodajalcu.

Drugi, praktični, del aktivnosti, bo namenjen obravnavi pogostih vprašanjih, ki jih potencialni delodajalci zastavijo kandidatom za zaposlitev ter vprašanjem, ki jih je v okviru razgovora smiselno zastaviti potencialnim delodajalcem. Aktivnost bomo zaključili z igro vlog.

Prva izvedba predavanja bo potekala od 14.00 do 16.00, druga pa od 16.30 do 18.30. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.