24. – 28. januar, 2022
Agueda, Portugalska

Podpredsednik Združenja EPEKA, so. p., se je udeležil Erasmus+ aktivnosti vzpostavljanja partnerstev “KApacitating2youth”, z namenom zagotavljanja novih orodij in kompetenc mladinskih delavcev za spodbujanje večje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela ter krepitve mreže organizacij.

 Cilji projekta so:
  • Razviti ključne spretnosti mladinskih delavcev za razvoj in uporabo projektov KA2.
  • Usposobiti mladinske delavce za strategije in prednostne naloge na področju mladine, ki jih je opredelila Evropska unija.
  • Usposobiti mladinske delavce z razvojem ključnih spretnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje njihovega dela v skladu z dejanskimi potrebami mladih.
  • Priznati in ceniti neformalno znanje in ustvarjalnost pri delu z mladimi.
  • Deliti ustrezne prakse, spretnosti in znanje za načrtovanje in inoviranje intervencij (tudi na podlagi analize stanja in lokalnih diagnoz) ter s tem oblikovati metodologijo/program, ki se bo izvajal.
  • Ustvariti mreže sodelovanja z ugotavljanjem skupnih potreb, določanjem pametnih ciljev in lokalnim sodelovanjem.
  • Spodbujanje sinergij in transnacionalnega sodelovanja, krepitev potenciala YW in organizacij pri reševanju skupnih vprašanj.

Gostujoča organizacija: Psientifica Association


GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: