5.  – 11. februar, 2017
Sinop, Turčija

“Kdo?” Odgovor je “ženske”. Ženske in dekleta po svetu se soočajo z nasiljem, diskriminacijo, neenakostjo in revščino. Ne glede na številne mednarodne in regionalne sporazume ter državne zakone, katerih namen je kodificirati in uresničiti človeške pravice žensk, v realnosti ženske in dekleta pogosto ne morejo terjati svojih osnovnih pravic.

Prav tako trpijo zaradi visoke stopnje brezposelnosti kot posledice manka potrebnih strokovnih veščin, skrbi za otroke in dom ter pogostega zatiranja s strani moških. Poleg tega se je od preteklega leta Evropa soočala z kontinuiranim pritokom beguncev in migrantov. Med njimi je velika množica žensk, ki se brez kakršnihkoli sredstev trudijo preživeti in zaščititi ter nahraniti svoje otroke. Opolnomočenje žensk v Evropi je v zadnjih desetletjih doseglo znaten napredek, vendar je še vedno daleč od pričakovanih rezultatov. Si bodo ženske našle prostor v svetu dela? Ali je to še vedno predvsem moški svet? Vlade, univerze, privatne in javne institucije, mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni uradi, društva in vsi posamezniki bi morali sprejeti varovala za preprečitev brezposelnosti med ženskami preden bo prepozno.

“Sinop Valiligi, kandidatka Erasmus+ KA1 Mobility of Youth Workers projekta “KDO”, predvideva položaj žensk tako v Turčiji kot po Evropi in skladno s tem pripravlja mladinsko izobraževanje za mladinske vodje in mladinske delavce. Namen mladinskega izobraževanja je na eni strani posredovati znanja, ki bodo udeležencem omogočila opolnomočiti ogrožene / migrantske ženske, da razvijejo svoje veščine in sodelujejo na trgu dela, na drugi pa posredovati znanja, ki bodo organizacijam omogočila ustanovitev socialnih podjetij v prid mladim ženskam.

“Izobraževanja, ki je potekalo med 5. in 11. februarjem 2017 v Sinopu, Turčija, se je udeležilo 30 maldinskih vodij iz Bulgarije, Gruzije, Grčije, Italije, Malte, Portugalske, Slovenije, Španije in Turčije.

Cilji projekta “KDO”:

  • Razviti človeške kapacitete, ki bodo omogočale in podpirale podjetniške iniciative mladih žensk
  • Spodbujati in razvijati razumevanje enakosti med spoloma v zaposlitvenem in tržnem sektorju
  • Obveščati o skupnih problemih in strategijah med migrantskimi / ogroženimi ženskami
  • Utrditi individualne in kolektivne iniciative in podporo med migranskimi ženskami
  • Predstaviti program Erasmus+ in spodbujati sodelovanje na področju vprašanj spola
  • Razvijati pilotske projekte, ki skušajo reševati socialne potrebe na ruralnih področjih z mladinskimi projekti in podjetniškimi iniciativami

Udeleženci naj:

  • Imajo izkušnje na področju ženskega podjetništva, pravic žensk ali vprašanj spola ali
  • Nameravajo delati na teh področjih znotraj svojih organizacij.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p. stefan@epeka.si.

GALERIJA1

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA2