7. november, 2020
Kmetija – prostor raznolikosti

Približuje se zaključek prvega leta izvajanja projekta Kmetija – prostor raznolikosti, ki je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9.

Čeprav je za nami izjemno nenavadno leto, polno presenečenj in nepričakovanih ovir tako v vsakdanjem življenju kot tudi v postopku implementacije projekta, smo prvo fazo projekta uspešno izvedli. Projekt izvajamo v sodelovanju s Kmetijo pri Kovačniku, Kmetijo pri Baronu, Kmetijo Trankovec in Mladinsko zadrugo Epeka. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije ter hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem poudarjamo tudi medgeneracijsko komponento in izobraževalne pristope, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci.

Za nami je 26 urno usposabljanje partnerskih organizacij, ki je potekalo znotraj 4 srečanj v pričetku leta, 18 izobraževalno delovnih aktivnosti na treh kmetijah, ki jih je obiskalo skupno 194 udeležencev, in kopica lepih spominov. Tekom izvedbe v tem letu smo zakoličili metodologijo, ki jo bomo razvijali skozi drugo leto izvedbe, v tretjem pa temeljito analizirali izvedljivost prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Prilagamo nekaj utrinkov z aktivnosti, ki smo jih izvedli v tem letu:

 

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte in na 030 610 606.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano