29. april, 2020
Spletna razprava

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, in člani partnerstva projekta Kmetija – Prostor raznolikosti so se udeležili spletne razprave z naslovom “Kmetijstvo v krizi – kako naprej?”, ki je bila organizirano s strani Slovenske tiskovne agencije (STA).

Tema dogodka sovpada z triletnim projektom Kmetija – prostor raznolikosti, ki ga izvajamo v partnerstvu s kmetijo Kovačnik, kmetijo Drankovec, zadrugo EPEKA in ekološko kmetijo Uranjek – Pri baronu. Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9.

Opis dogodka

Pandemija novega koronavirusa vpliva na vsa področja življenja in na večino gospodarskih panog, na preizkušnji pa je tudi kmetijstvo. Prekinitve nekaterih kanalov prodaje, težje zmožnosti plačevanja prispevkov in kreditov, nihanja cen in pomanjkanje sezonskih delavcev – to so le nekateri izzivi, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo.

Kakšna je in bo pomoč v času koronakrize, kakšne spremembe programa podeželja se obetajo in kako povečati samooskrbo, bodo tematike pogovora, v katerem bodo sodelovali:

  • dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornica Slovenije in
  • Mitja Vodnjov, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: