7. januar, 2018
Ljubljana

Socialno podjetje KUD Prvi plan je nastalo decembra 2012. Prizadeva si za povečanje zaposlitvenih možnosti najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

Spodbujanje prepoznavnosti kakovostnih umetnikov in rokodelcev ter njihovih izdelkov, dvig kulturne, socialne in ekološke zavesti v družbi, vključevanje ranljivih skupin in ljudi z manj priložnostmi v razna usposabljanja in zaposlovanje, spodbujanje umetnostne vzgoje otrok, povečanje kompetenc in mobilnosti mladih, večja vključenost mladih v mladinsko delo, povečanje avtonomije mladih v družbi, večja prepoznavnost kakovostnih izobraževalnih in pedagoških dejavnosti, zagotavljanje boljših pogojev za formalno in neformalno izobraževanje, vključitev novih družbeno koristnih vsebin v sisteme izobraževanj idr.

 

Naslov: Masarykova 24, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 434 03 45
E-mail: kudprviplan@gmail.com
Splet: https://www.facebook.com/KUD-Prvi-plan-471922662938798/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: