7. december, 2018
Dunaj, Avstrija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se bo udeležil letne konference Vzhodnega partnerstva z naslovom Močnejša ekonomija za močnejše družbe – vlaganje v ljudi za trajnostno rast. Konferenca se bo odvila 7. decembra na Dunaju, v Avstriji.

Po uspešnemu srečanju Vzhodnega partnerstva lani novembra v Bruslju, je nastopil čas, da se ozremo na dosežke znotraj 20 končnih izsledkov za 2020, ki najboljše demonstrirajo opredmetene dosežke, ki smo jih dosegli v 2018. Monitoring 20 končnih izsledkov za 2020 nakazuje, da je pozornost bila še posebej usmerjena k podpori majhnih in srednje velikih podjetij, s čimer se je ustvarilo delovna mesta in trajnostne priložnosti za dela v partnerskih državah ter se vzpodbujalo krepitev veščin v skladu z zahtevami trga. EU je v 2018 prav tako zagnala paket Mladi in izobraževanje, z namenom da bi se ustvarili nujni pogoji, da mladi lahko študirajo, delajo in sodelujejo v družbi ter izpolnjujejo svoje potenciale za prihodnost regije.

Dogodek organizira avstrijsko predsedstvo Sveta Evrope skupaj z Evropsko komisijo in z Evropsko službo za zunanje delovanje. Dogodek bosta odprla dr. Karin Kneissl, avstrijska Zvezna ministrica za Evropo, integracijo in mednarodne odnose ter Johannes Hahn, Komisar za Soseščino in pogajanja za razširitev. Sledila bo debata, ki bo stremela k identifikaciji glavnih izzivov in priložnosti, izmenjavi primerov dobrih praks in dajanju priporočil za konkretne akcije.

GALERIJA

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: