23. in 24. oktober 2018
Kongresni center Habakuk, Maribor

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se bo udeležil Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2018. Posvet bo potekal istočasno z letno konferenco projekta EPUO, 23. in 24. oktobra 2018 v Mariboru.

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni našemu področju dela. Andragoški center Slovenije (ACS) bo posvet po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izpeljal že osmič. Letos bo potekal v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru, in sicer 23. in 24. oktobra. Dvodnevni program obeta veliko zanimivih vsebin.

LPoIO je tokrat združen z letno konferenco projekta EPUO. Tako bodo drugega dne predstavniki OECD in MIZŠ spregovorili o novostih na področju spretnosti ter napredku pri udejanjanju nacionalne strategije spretnosti in njenega akcijskega načrta. S kratkimi poročili se bomo spomnili dogajanja in izkupičkov s treh posvetovalnih dogodkov EPUO. Posebej se bomo posvetili temi, ki jo Priporočilo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle izpostavlja kot eno od ključnih podpornih dejavnosti – terenskemu delu (outreach). Predstavljen bo sumarni pregled ukrepov, ki trenutno in v prihodnje pomenijo uresničevanje nacionalnih in evropskih ukrepov v dobro prebivalstva, še posebej posameznikov z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: