23. december, 2021
Romska postaja

V okviru projekta Literarni večeri za romske otroke in mladostnike, ki smo ga izvajali tekom letošnjega leta, smo organizirali še zadnji dogodek, v četrtek 23. decembra ob 18. uri potekal v naših prostorih. Gosta sta bila Tone Partljič in Rok Vilčnik.

Z zadnjim dogodkom v letošnjem letu smo skenili izvedbo projekta Literarni večeri za romske otroke in mladostnike, ki je sofinanciran v okviru JR za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2021 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. V okviru dogodka sta svoje delo predstavila avtorja Tone Partljič in Rok Vilčnik, ki sta otrokom in mladostnikom brala odlomke svojih del.

Namen projekta Literarni večeri za romske otroke in mladostnike je romske otroke in mladostnike usmerjati v aktivnosti ob podpori katerih višajo svoje socialne kompetence, med njimi spodbuditi zanimanje za otroško in mladinsko literaturo, jih spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa, vplivati na povezovanje romske in večinske skupnosti, ciljno skupino motivirati za aktivno participacijo pri opravljanju šolskih obveznosti (domače branje, bralna značka).

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kulturo.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: