25. avgust, 2016
Galerija EPEKA

Združenje EPEKA, so. p., vas v sklopu usposabljanja financiranega s strani programa Erasmus+ vabi na zaključno javno predavanje, ki ga bo izvedel profesor Filozofske fakultete v Mariboru in sociolog dr. Rudi Klanjšek, predstavil pa nam bo geopolitične in ekonomske vzroke migracij ter njihove posledice.

Predavanje bo izhajalo iz teze, da so migracije sestavni del družbenega življenja, da obstojijo različni dejavniki, ki so v preteklosti in danes ljudi vodili v to, da zapuščajo domicilna področja. V okviru zadane teze bo poudarek predvsem na dogodkih zadnjega obdobja, ki so povezani z ekonomsko integracijo sveta/globalizacijo in nestabilnostjo kot posledico različnih konfliktov in vojn, ki vključuje tudi ti. “vojno proti terorizmu”, za katero se vse bolj zdi, da je vnaprej izgubljena. Raziskani bodo vzroki, zakaj je tako in kakšne so posledice trenutnih političnih in ekonomskih usmeritev.

Rudi Klanjšek je predstojnik oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti v Mariboru. Njegovo interesno področje vključuje teme iz modernizacije, globalizacije, sociologije družbenih sprememb, neenakosti in revščine. V okviru omenjenih tem je objavil več strokovnih in znanstvenih prispevkov, je tudi reden pisec kolumn za časnik Finance.

Usposabljanje mladinskih delavcev pod okriljem programa Erasmus+ poteka med 20. in 26. avgustom 2016 in se ga bo udeležilo 33 mladih iz 8 različnih držav (Portugalska, Bosna, Makedonija, Grčija, Turčija, Jordan, Tunizija in Slovenija). Na njem skušamo mladim približati izzive današnjega časa, ki so povezani z globalnimi migracijami, begunstvom ter vedno večjo kulturno raznolikostjo v lokalnih in delovnih okoljih.

Predavanje bo zaradi gostov iz tujine potekalo v angleškem jeziku.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.