4. marec 2015
AmCham, Ljubljana

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se bo v sredo, 4. marca 2015 v Austria Trend hotelu Ljubljana udeležil strokovnega posveta »Mladi in zaposlovanje – veščine 21. stoletja«, ki ga organizira AmCham Slovenia.
Slovenija ima 23% brezposelnost med mladimi.

VZROK: Je težava v pomanjkanju delovnih mest ali v neprimernem znanju in kompetencah mladih?
IZZIV:

 • Kateri poklicni profili so najbolj ogroženi?
 • Katera znanja so najbolj iskana?
 • Katera so znanja in veščine 21.stoletja?
 • Je naš izobraževalni sistem pripravljen?
 • Kakšne ukrepe bi morali sprejeti?
 • Ali so za zaposlitev mladih ključna dodatna znanja?
 • Kako prenoviti šolski sistem, da bo pomagal oblikovati uspešne mlade?
 • Kako bolje promovirati izobraževanje za poklice, ki jih trg najbolj potrebuje?
 • Kaj potrebujejo podjetja?

Na posvetu bodo pri iskanju rešitev/odgovorov sodelovali:

 1. predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 2. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 3. Inštituta Jožef Stefan,
 4. CMEPIUS-a,
 5. Ekonomske fakultete v Ljubljani,
 6. Zavoda za zaposlovanje RS,
 7. AmCham Delovno pravne komisije,
 8. predstavniki mladih, ki so brezposelni,
 9. mladih, ki so se takoj po končanem izobraževanja zaposlili,
 10. predstavniki kadrovskih oddelkov večjih slovenskih in tujih podjetij,
 11. mladi tik pred končanjem izobraževanja
 12. in seveda vsi, ki bodo na posvet prišli.