8. maj, 2019
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili pogovora Mladi v EU: pogovor s kandidati za evropske volitve.

V sklopu kampanje ozaveščanja in mobilizacije mladih na prihajajočih volitvah v Evropski parlament in Tedna Evrope je Študentska organizacija FDV organizirala pogovor kandidatk in kandidatov za poslanke in poslance v Evropskem parlamentu.

Na dogodku so predstavniki kandidatnih list za evropske volitve naslovili za mlade ključne tematike in problematike tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru in sicer s področja ​mladih (zaposlovanje, izobraževanje, digitalne kompetence, aktivno državljanstvo, participacija … ), ​okolja (mitigacija podnebnih sprememb, problematika onesnaževanja okolja, trajnostna pridelava prehrane … ) ter ​varnosti ​(varnost na internetu, varnost pred nasiljem, varnost v kontekstu naravnih in drugih nesreč, socialna in ekonomska varnost … ).

Dogodek je omogočil mladim, da pridobijo ​širše razumevanje obravnavanih tematik in problematik. Pogovor z mladimi predstavlja priložnost za seznanitev mladih s stališči predstavnikov kandidatnih list za evropske volitve o izpostavljenih tematikah ter aktualnimi in bodočimi prizadevanji na tem področju na ravni Evropskega parlamenta in Evropske unije.

Dogodek sofinancira Evropska unija. #tokratgremvolit

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: