10. junij, 2016 – 15. september, 2018
Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., je pridobilo nacionalni projekt na javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 z naslovom Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve.

Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše. Cilj je trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade.

Združenje EPEKA, so. p., bo v okviru projekta “Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve” nadaljevalo svoje poslanstvo povezave mladinskega dela, socialnega podjetništva in vključevanja romske manjšine tako, da bo izobraževalo in usposabljalo mlade z manj priložnostmi (med njimi bodo v več kot 50 odstotkih pripadniki romske etnične manjšine) z različnimi oblikami aktivnosti na način neformalnega izobraževanja za pridobitev ključnih učnih kompetenc, ki so nujne za dosego kasnejše bodisi zaposlitve bodisi samostojne socialnopodjetniške poti.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji.

Vec infromacij na spletni strani projekta in na facebooku.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.«

epk-eu-si