Od 20. do 27. avgusta 2016
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., je organizator KA1 Erasmus+ projekta mladinske mobilnosti z naslovom Brez povratka – kako naprej?/No return – the way forward?. Projekt bo potekal od 20. do 27. avgusta 2016 v Mariboru v Sloveniji.

Migracijski tokovi v današnji Evropi prinašajo različne izzive, s katerimi se bo tako v zasebnem kot v poslovnem svetu soočala tudi mlajša generacija. Preko neformalnega izobraževanja želimo v tem projektu mladim posredovati znanje in veščine, da bodo znali prepoznati morebitne kritične situacije in se na njih tudi primerno odzvati.

Tečaj usposabljanja Brez povratka – kako naprej? bo združil 24 mladih iz 8 različnih držav, ki bodo skupaj preživeli 7 dni.

Udeleženci se bodo najprej seznanili z ekonomskimi in globalnimi vzroki ter posledicami migracij, pridobili pa bodo tudi sociološko psihološko znanje, s katerim bodo lažje oblikovali svoje mišljenje in se podali v nove medkulturne stike z ljudmi iz različnih etničnih skupin.

Na predavanjih, delavnicah in pri terenskem delu bodo udeleženci pridobivali znanje od izkušenih vodij. S pomočjo metod neformalnega izobraževanja bodo pridobili veščine za sprejemanje drugačnosti v svoje zasebno in poslovno življenje. Posledično se bodo usmerili k bolj odprti in sprejemajoči družbi, kar je nujnost v današnji Evropi, polni migracij.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Več informacij o projektu pri koordinatorjih:
Matej Tisaj, podpredsednik Združenja EPEKA, matej@epeka.si
Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, stefan@epeka.si

EPEKA Association, Social Enterprise, is the organizator of the KA1 Erasmus+ project No return – the way forward?. The project will take place from 20th August to 27th August 2016 in Maribor, Slovenia.

Migration flows in today’s Europe are bringing several challenges. The young generation will inevitably have to face those challenges both in private life and the professional work environment. Through non-formal education, we want to provide knowledge and tools for young people and youth workers; we want to ensure their ability to identify potentially critical situations and react appropriately.

No return – the way forward? Training Course will bring together 24 young people from 8 different countries for 7 days. Firstly, they will be presented with an overview of economic and global causes and consequences of migration. The participants will also acquire the socio-psychological knowledge that will affect their opinion and further interactions with ethnically different individuals.

Through lectures, workshops and field work, they will gain expertise from the reference leaders, scholars and youth leaders. Through non-formal methods of education, participants will gain skills for acceptance of diversity in their private lives and professional working environment. Consequently, they will actively move towards a more open society. This is a necessity and at the same time the only way in a globalized Europe, full of migration.

For more information send an e-mail with CV: epeka@epeka.si.

Project coordinators & contacts:
Matej Tisaj, matej@epeka.si
Štefan Simončič, stefan@epeka.si

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.