20. – 27. avgust, 2016
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., je organizator KA1 Erasmus+ projekta mladinske mobilnosti z naslovom Brez povratka – kako naprej?/No return – the way forward?. Projekt bo potekal od 20. do 27. avgusta 2016 v Mariboru v Sloveniji.

Migracijski tokovi v današnji Evropi prinašajo različne izzive, s katerimi se bo tako v zasebnem kot v poslovnem svetu soočala tudi mlajša generacija. Preko neformalnega izobraževanja želimo v tem projektu mladim posredovati znanje in veščine, da bodo znali prepoznati morebitne kritične situacije in se na njih tudi primerno odzvati.

Tečaj usposabljanja Brez povratka – kako naprej? bo združil 24 mladih iz 8 različnih držav, ki bodo skupaj preživeli 7 dni.

Udeleženci se bodo najprej seznanili z ekonomskimi in globalnimi vzroki ter posledicami migracij, pridobili pa bodo tudi sociološko psihološko znanje, s katerim bodo lažje oblikovali svoje mišljenje in se podali v nove medkulturne stike z ljudmi iz različnih etničnih skupin.

Na predavanjih, delavnicah in pri terenskem delu bodo udeleženci pridobivali znanje od izkušenih vodij. S pomočjo metod neformalnega izobraževanja bodo pridobili veščine za sprejemanje drugačnosti v svoje zasebno in poslovno življenje. Posledično se bodo usmerili k bolj odprti in sprejemajoči družbi, kar je nujnost v današnji Evropi, polni migracij.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Več informacij o projektu pri koordinatorjih:
Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.
Matej Tisaj, podpredsednik Združenja EPEKA, so. p., matej@epeka.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.