14. januar, 2018
Slovenske Konjice

Mladinski center Dravinjske doline, so. p., je na lokalnem področju začel delovati kot notranja organizacijska enota Kluba študentov Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 pa so zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice.

Do danes so v svoji občini postali največja mladinska in nevladna organizacija. Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno izobraževanje. MCDD zagotavlja prostore za delovanje številnim mladinskim društvom v občini, glasbenim skupinam, pevskim zborom in ostalim organizacijam. Na lokalnem področju so zaznani kot pomemben akter, na nacionalni ravni dosegajo najvišje ocene med mladinskimi centri, mednarodno se umeščajo med aktivnejše mladinske organizacije.

Naslov: Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice
Tel: +386 3 759 13 20
E-mail: info@mcdd.si
Splet: https://www.mcdd.si
FB: https://www.facebook.com/MCDDsop/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: