Julij, 2018
Evropski mladi proti anticiganizmu

Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit je projekt Združenja EPEKA, so. p., Evropski mladi proti anticiganizmu izpostavil kot primer dobre prakse.

Združenje EPEKA, so. p., med februarjem 2018 in januarjem 2020 izvaja projekt Evropski mladi proti anticiganizmu. Partnerske institucije so aktivne na področju izvedbe lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov, ki spodbujajo družbeno integracijo ogroženih skupin, medkulturni dialog in boj proti diskriminaciji. Bolj specifično stoji za snovanjem tega projekta že stoletja tajajoč družbeni izziv sprejemanja in obojestransko sprejemljive integracije romske skupnosti.

Na tem področju so opazili, da se različne države na lokalni in nacionalni ravni na soočanje s temi izzivi odzivajo drugače ne glede na skupne usmeritve EU. Prav tako imajo različne vključene institucije različne izkušnje na področju izobraževanja ogroženih skupin in so razvile različne metode in orodja poučevanja in integracije pripadnikov romske skupnosti.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: