14. januar, 2018
Murska Sobota

MOZAIK – društvo za socialno vključenost, so. p., je humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo v skupnem interesu na področju sociale, izobraževanja, kulture, zdravstva in drugih področjih, ki prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2003 in si že od začetka svojega delovanja prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin v Pomurju. Aktivnosti so se pričele z delovnim vključevanjem oseb iz ranljivih družbenih skupin v ekološko kmetijstvo in izvedbo prvih projektov delovnih usposabljanj. V društvu se zavzemajo za razvoj socialnih in intelektualnih možnosti ranljivih družbenih skupin s praktičnim udejanjanjem konceptov in prakse socialne ekonomije v Pomurski regiji. V letu 2014 so pridobili status socialnega podjetja in opravljajo dejavnosti socialnega podjetništva s trajnim zaposlovanjem težje zaposljivih oseb (tip B). Delujejo po načelih socialnega podjetništva: avtonomne pobude, nepridobitnega namena ustanovitve, opravljanja dejavnosti v javnem interesu, prostovoljnega delovanja, neodvisnosti, tržne naravnanosti, vključevanja prostovoljskega dela, enakopravnosti članstva, sodelovanja deležnikov pri upravljanju, neprofitnosti delovanja, preglednosti poslovanja in javno koristnega delovanja.

Naslov: Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota
Tel: 02 526 16 90
E-mail: info@mozaik-drustvo.si
Splet: www.mozaik-drustvo.si

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: