13. maj 2016
Ljubljana, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., se je 13. maja v Ljubljani udeležilo nacionalnega srečanja mladih in odločevalcev, Nacionalno srečanje strukturiranega dialoga, v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa.

Na dogodku so bili predstavljeni različni nivoji sodelovanja med mladimi in odločevalci na lokalni ravni v Sloveniji, predstavljeni so bili primeri dobrih praks, definirani vzroki (ne)sodelovanja med mladimi in odločevalci ter iskanje načina za večje sodelovanje med mladimi in predstavniki občin.

Ker smo mladi pomemben del družbe, je ključno, da imamo možnost aktivnega vključevanja v (so)odločanje o pomembnih stvareh na vseh ravneh odločanja v družbi. S tem namenom smo na srečanju želeli pokazati načine, kako vzpostaviti dolgotrajna partnerstva med mladimi in predstavniki občin ter vse akterje ozavestiti o pomenu vključevanja mladih in njihovega (so)delovanja v družbi.

Na srečanju so mladi imeli priložnost, da so povedali svoje mnenje in izpostavili, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi bil glas mladih upoštevan.