19. april, 2019
Ljubljana

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič se je udeležil posvet na temo gibanja Ne sovražnemu govoru ob izidu priročnika Zmoremo!, ki ga je v Stari mestni elektrarni organiziral Urad RS za mladino.

URSM je organiziral posvet na temo sovražnega govora med mladimi in načini preprečevanja le-tega ob izdaji priročnika Zmoremo! (izdajatelj originala Svet Evrope).

Namen posveta je bil s pomočjo javne predstavitve zbornika Zmoremo! izobraževalkam/-cem, mladinskim delavkam/-cem in širši javnosti predstaviti načine, kako se soočiti s predsodki, ki so razlog za pojav sovražnega govora. Govorili smo tudi o tem, kako ponuditi konkretne primere pomoči pri spoprijemanju s sovražnimi komunikacijami, ter kako poiskati alternative v strpni komunikaciji. Cilj posveta je bil mlade naučiti pomena strpne demokratične kulture in si tako zagotoviti prijaznejši digitalni prostor ter ob tem ohranjati njihovo kritično in aktivno državljansko držo.

PROGRAM:

  •  9.45 Prihod vabljenih gostov in udeležencev
  • 10.00 Uvodna beseda v.d. direktor URSM g.Tin Kampl
  • 10.05 Pozdravni nagovor minister g.dr Jernej Pikalo
  • 10.15 Okrogla miza na temo Ne sovražnemu govoru – gostje: državna sekretarka MIZŠ ga.Martina Vuk, direktor direktorata za demokratično participacijo pri Svetu Evrope g.Matjaž Gruden, direktor Mirovnega inštituta g.dr.Iztok Šori, soavtorica priročnika Zmoremo! ga.Nina Perger.
  • 11.30 Odmor
  • 12.00 Predstavitev priročnika Zmoremo! (g Matjaž Gruden, predstavnik izdajateja, ga.Nina Perger, soavtorica, ga.Simona Muršec, recenzentka slovenske verzije priročnika)
  • 12.30 Pogovor z gosti in udeleženci o priročniku in pristopanju k mladim
  • 12.45 Zaključek posveta  – morebitne izjave za medije

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: