8. februar, 2018
Maribor

Ob Prešernovem dnevu vas vabimo na med-etnični kulturni dogodek znotraj Galerije EPEKA, kjer bo z glasbenim programom nastopila glasbena skupna Jebela Cesta, prisluhnili bomo recitalu Prešernove poezije ter si ogledali otvoritev razstave “Tujost kot del naravnega” avtorice Olge Milić, ki je rojena v Rusiji, a živi in dela v Ljubljani.

Študirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo (univerzitetni študij UL) pri profesorju Hermanu Gvardijančiču, leta 2014 pa diplomirala pri profesorju Sergeju Kapusu. V svojem delu se ukvarja z relacijami med človekom in naravo, načinom njunega prostorskega sobivanja. Prizore v slikah pa sklada tako, da bi pokazala na protislovja, ki ga prečijo. Motive izbira iz realnih situacij, ki jih opaža v vsakdanjem življenju, poišče stvari v katerih zasluti dvojnost vidnega. Torej, v vidnem poišče ne vidno. Na primer ob navadnem, banalnem prizoru s prikolico, se pojavi misel o začasnosti in mobilnosti, obenem pa tudi o minljivosti nekega časovnega obdobja, preživetega izven domačega kraja.

Čas aktivnosti: 18.00 – 20.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: