13. april, 2018
Maribor

Krajinsko slikarstvo, vsaj od točke, ko se je v zahodni umetnostni tradiciji krajina osvobodila svoje vloge kulise in ozadja, predstavlja enega izmed ključnih slikarskih motivov, ki umetniku omogočajo raziskovanje sveta, v katerem bivajo, ter predvsem svoje percepcije in odnosa do tega sveta.

Tako motiv postaja na eni strani orodje, s katerim umetnik raziskuje relacijo (sodobnega) človeka do narave ter kontrast med kulturo in naturo, na drugi pa so tovrstna umetniška dela predvsem odsev avtorjeve “notranje krajine”. Na razstavi “Pot, ki je vodila k reki” so razstavljena Pratnekerjeva novejša dela, ki bi jih lahko razdelili na dva temeljna segmenta. Prvi vključuje poetične upodobitve narave, predvsem gozda in vodnih teles, v katerih se občasno pojavljajo tudi drobne, pogosto precej zabrisane človeške silhuete. Drugi, zastopan z deli manjših formatov, pa raziskuje položaj človeka v tem, kar je skozi stoletja razvoja postalo njegovo “naravno” okolje — v mestu. Skozi galerijsko dejavnost, ki jo opravljamo v sklopu Združenja EPEKA, so. p., vas želimo opolnomočiti z znanjem na področju umetnosti in kulture. Z otvoritvijo razstave vam bomo predstavili krajinsko slikarstvo, hkrati pa tudi spodbudili k udeležbi na javnih dogodkih znotraj lokalnega okolja, ki predstavljajo odlično priložnost za nabiranje novih znanj in povezovanje s pripadniki večinske skupnosti. Prav tako vas vabimo, da pomagate pri pripravi in otvoritvi razstave s tehnično asistenco, pomočjo pri promociji in transportu ter postavitvi del.

Čas aktivnosti: 19.00 – 22.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: