6. oktober, 2020
Romska postaja, Maribor

V torek, 6. oktobra 2020, vas ob 16.00 vabimo v VNRC Romska postaja na neformalno izobraževanje na področju romske kulturne dediščine.

Vse, ki bi si želeli izvedeti več o romski kulturni dediščini, vabimo na predavanje in ogled razstave Te Pinčardija, ki so jo pripravile mariborske Rominje. Izobraževanje bomo izvedli v dveh delih. Najprej bomo v VNRC Romska postaja skupaj z našo prostovoljko Sanijao Hajrizi spoznali, kako je potekalo snovanje in postavljanje razstave ter katere elemente romske kulturne dediščine so se avtorice razstave odločile izpostaviti. Nato bomo skupaj odšli v Galerijo Epeka, kjer nam bodo avtorice razstave to podrobneje predstavile. Ogledali si bomo tradicionalna romska oblačila, fotografije nakita, spoznali romske običaje vezane na pomembne prelomnice v življenju in tudi spoznali tradicionalne romske jedi. Izobraževanje bomo zaključili z vodenim pogovorom, o romski kulturi razpeti med tradicijo in sodobnostjo.

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 18.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.