12. december, 2017
Maribor

Vljudno vabimo vse obiskovalce aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru VNRC, in seveda tudi tiste, ki naših aktivnosti še niste obiskali, da se udeležite neformalnega izobraževanja na področju umetnosti, ki bo potekalo 12. decembra.

Neformalno izobraževanje s pomočjo umetnosti bo eden izmed najzanimivejših dogodkov v tem letu.  Španska Rominja Lela Soto “Sordera”, mlada vokalistka romskih korenin, je eden izmed najbolj prodornih in prepoznavnih glasov sodobnega flamenka. Rojena je bila leta 1992 v Jerez de la Frontera in je najmlajša dedinja tradicije Los Sordera, ene izmed najpomembnejših španskih flamenko družin. Njen oče, Vicente Soto “Sordera”, legenda flamenka, in mati, Luisa Heredia, sta na hčer prenesla bistvo flamenka in ljubezen do glasbe. Lela Soto je glasbene tradicije, ki so ključen del njene družine, prenesla v bolj avantgarden glasbeni izraz, kjer skozi svoje umetniško delovanje pozitivno vpliva na ohranjanje romske kulturne dediščine ter jo s svojimi nastopi približuje večinskemu prebivalstvu po celotnem svetu. Vabimo vas, da se udeležite dogodka in po svojih močeh prispevate k njegovi izvedbi ter se ob tem tudi kaj naučite.

Čas aktivnosti: 19.00 – 23.00.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: