20. julij, 2020
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v ponedeljek, 20. julija, ko bomo v sodelovanju z Zavodom Povod ter aktivistko in trenerko Samar Zughool izvedli delavnico nenasilne komunikacije za romske ženske.

Nenasilna komunikacija je globalno uveljavljen pristop k življenju, ki temelji na upoštevanju in spoštovanju vseh udeleženih. Omogoča nam, da ustvarjamo avtentične, sočutne in sodelovalne odnose v različnih okoljih: doma, v službi, šoli, prostem času in v širši skupnosti. Prav tako omogoča globlji stik s samim seboj, boljše zavedanje sebe, svojih občutkov, potreb in lastne vrednosti. Na delavnici bomo spoznali pomen empatičnega sprejemanja sogovornika in aktivnega poslušanja, avtentičnega, suverenega in iskrenega izražanja ter samo-empatije.

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 18.00.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.