1. sep., 2022 – 31. avg., 2024
EPEKA Berlin e.V.

Projekt NEWDIGISHIP, pobuda v okviru programa Erasmus+, je namenjen krepitvi znanja o digitalnem podjetništvu med mladimi. Cilj projekta je spremeniti pasivne digitalne potrošnike v aktivne digitalne podjetnike z izkoriščanjem priložnosti, ki jih ponuja digitalni svet.

Projekt je razdeljen na različne delovne sklope:

  1. Vodenje projekta: To vključuje spletne sestanke, TPM, spremljanje, analizo tveganj in poročanje.
  2. Kako postati digitalni podjetnik? (usposabljanje): Ta sklop vključuje razvoj učnega načrta za digitalno podjetništvo za mlade, mentorstvo in podporo za začetek digitalnega podjetništva, priročnik za digitalno podjetništvo ter spletna orodja in e-učenje/knjigo “Platforma za e-učenje digitalnega podjetništva za mlade.
  3. Dejavnosti mobilnosti: To vključuje dejavnosti mobilnosti za osebje in mlade udeležence v Valencii, na Malti, Madžarskem in v Nemčiji.
  4. Večpredstavnostni dogodki in razširjanje: Ta delovni paket se osredotoča na doseganje mladih, razširjanje virov, ustvarjenih na univerzah in v mladinskih združenjih, doseganje ustreznih zainteresiranih strani in spodbujanje prepoznavnosti ukrepov sodelovanja v okviru programa Erasmus+.Projekt je še posebej osredotočen na zmanjševanje naraščajoče stopnje brezposelnosti med mladimi v hitro spreminjajočem se svetu. Njegov cilj je opolnomočiti brezposelne mlade za zagon digitalnega podjetništva z razvojem inovativnega in sodobnega priročnika ter spletnega tečaja. Brezposelnim mladim ponuja bolj kakovostne priložnosti za razvoj inovacijskih in ustvarjalnih spretnosti za digitalno podjetništvo.

Cilji projekta NEWDIGISHIP so spodbujanje digitalnega podjetništva med mladimi (18-28 let), preoblikovanje družbe s ponujanjem novih priložnosti mladim, podpora mladim pri lajšanju procesa digitalnega podjetništva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti mladih z delom na področju digitalnega podjetništva ter uvajanje novih tehnologij, kot so mobilno računalništvo, podatkovna analitika, e-učenje, računalništvo v oblaku, blockchain, marketing v družbenih medijih.

Projekt koordinira podjetje Esplai Social iz Španije, v njem pa sodelujejo partnerji iz Litve, Turčije in Madžarske. Francije, Malte in Nemčije.

Za več informacij obiščite spletno mesto NEWDIGISHIP.