Januar, 2021
NIJZ

Mario Fafangel je dejal: “Zavihajmo rokav, cepimo se, samo tako bomo končali z epidemijo.”

NIJZ sporoča:

»Razvoj cepiva je podvig znanosti, zdaj potrebujemo še podvig populacije, ker samo cepivo ne bo rešilo niti enega življenja – cepljenje ga bo. Upam, da bo cepljenje tisto, ki nas bo spravilo skupaj. Ko boste prišli na vrsto za odločitev, je samo ena odločitev racionalna – da zavihaš rokav,« je večkrat izpostavil Fafangel, ki ga je Uredništvo Dela skupaj z bralci izbralo za Delovo osebnost leta 2020. »Upam, da je cepljenje začetek zadnjega poglavja, predvsem pa tisti trenutek, da bomo vsi stopili skupaj, da s tem pandemijo – vsaj v nekaterih delih sveta, čeprav bi bilo prav, da povsod – letos končamo.«

Cepljenje proti covid-19

Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred covid-19. Ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge. Ključno namreč je, da zaščitimo svoje ter tudi zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev in sodelavcev. S cepljenjem proti covid-19 v Sloveniji sledimo ciljem zmanjševanja umrljivosti zaradi covid-19, zmanjševanja števila hospitalizacij zaradi covid-19 in zaščite prebivalcev, ki so najbolj izpostavljeni tveganju za okužbo covid-19.

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.