30. april, 2015
Časnik Večer

Štefan Simončič, predsednik združenja EPEKA, so. p., je za Sobotno prilogo časnika Večer podal svoje mnenje na njihovo temo boja in uporništva, ki je povezovala datuma 27. april in 1. maj. Kako se kaže uporništvo danes? Kako se je mogoče boriti in za kaj se je danes vredno boriti?

Na povezavi lahko preberete celoten članek iz časopisa Večer: 2015-04-30_08_SOBOTNA PRILOGA