27. november – 2. december, 2022
Berlin, Nemčija

Epeka Nemčija je organizirala usposabljanje mladinskih delavcev v okviru projekta New Approaches to Sustainability oziroma Novi pristop k trajnosti.
Splošni cilj projekta je bil izobraziti mladinske delavce na zgoraj navedenih treh osrednjih področjih in jih opolnomočiti, da bodo lahko na njih usposabljali mlade. Naslednji specifični cilji so vodili k uresničitvi splošnega cilja:

 • Raziskati stanje na vsebinskih področjih projekta v partnerskih državah in predstaviti ugotovitve drugim partnerjem.
 • Usposabljanje mladinskih delavcev na področju CE in varstva okolja
 • Povečati znanje in razumevanje mladih o področjih projekta s pomočjo lokalnimi dejavnostmi.
 • Mladinskim delavcem zagotoviti znanje in spretnosti za zagotavljanje boljših mladinskih dejavnosti v projektnih temah v svojih lokalnih organizacijah.
 • Mladinskim delavcem omogočiti boljše delo z ranljivimi skupinami.
 • Krepiti občutek skupnosti med evropskimi mladinskimi delavci.
 • Razviti platformo mladinskih organizacij, ki se ukvarjajo z zelenimi temami in razvijajo nove pobude v prihodnosti.

 1. dan, 27. 11. 2022: Pregled dejavnosti; Predstavitev organizacij
 2. dan: 28. 11. 2022: Motivacijske igre; Uvodno predavanje; Predstavitev programa Erasmus+ in ključnih kompetenc; Predstavitev nacionalnih poročil, vprašanja in odgovori
 3. dan: 29. 11. 2022: Delavnica in predavanje o okoljevarstvu; Obisk lokalnih dobrih praks; Delavnica: Okolje, politika in mladinski aktivizem; Delavnica: Vključujoče mladinsko delo
 4. dan, 30. 11. 2022 Motivacijske igre; Kaj je krožno gospodarstvo; Oblikovalsko razmišljanje; Povezovanje vključevanja z oblikovalskim razmišljanjem in okoljskimi vprašanji; Priprava na javno posredovanje
 5. dan, 1. 12. 2022 Obisk dobre prakse – krožno gospodarstvo; javna intervencija; krožno gospodarstvo in zmanjševanje našega vpliva na okolje; krožno gospodarstvo, ekologija in delo z ranljivimi skupinami; Youthpass in Europass; priprava življenjepisa; dnevno ocenjevanje in razmislek
 6. dan, 2. 12. 2022 Načrtovanje prihodnjih projektov na podlagi te izmenjave in končna ocena

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: