27. november – 2. december 2022

Berlin, Nemčija

Epeka Nemčija organizira usposabljanje mladinskih delavcev v okviru projekta New Approaches to Sustainability oziroma Novi pristop k trajnosti.

Splošni cilj projekta je izobraziti mladinske delavce na zgoraj navedenih treh osrednjih področjih in jih opolnomočiti, da bodo lahko na njih usposabljali mlade. Naslednji specifični cilji bodo vodili k k uresničitvi splošnega cilja:

 • Raziskati stanje na vsebinskih področjih projekta v partnerskih državah in
  predstaviti ugotovitve drugim partnerjem.
 • Usposabljanje mladinskih delavcev na področju CE in varstva okolja
 • Povečati znanje in razumevanje mladih o področjih projekta s pomočjo
  lokalnimi dejavnostmi.
 • Mladinskim delavcem zagotoviti znanje in spretnosti za zagotavljanje boljših mladinskih dejavnosti v projektnih temah v svojih lokalnih organizacijah.
 • Mladinskim delavcem omogočiti boljše delo z ranljivimi skupinami.
 • Krepiti občutek skupnosti med evropskimi mladinskimi delavci.
 • Razviti platformo mladinskih organizacij, ki se ukvarjajo z zelenimi temami in razvijajo nove pobude v prihodnosti.

1. dan, 27. 11. 2022:
Pregled dejavnosti
Predstavitev organizacij

2. dan: 28. 11. 2022:
Motivacijske igre
Uvodno predavanje
Predstavitev programa Erasmus+ in ključnih kompetenc
Odmor za kosilo in prosti čas
Predstavitev nacionalnih poročil, vprašanja in odgovori

3. dan: 29. 11. 2022:
Delavnica in predavanje o okoljevarstvu
Obisk lokalnih dobrih praks
Delavnica: Okolje, politika in mladinski aktivizem
Delavnica: Vključujoče mladinsko delo

4. dan, 30. 11. 2022
Motivacijske igre
Kaj je krožno gospodarstvo
Oblikovalsko razmišljanje
Povezovanje vključevanja z oblikovalskim razmišljanjem in okoljskimi vprašanji
Priprava na javno posredovanje

5. dan, 1. 12. 2022
Obisk dobre prakse – krožno gospodarstvo Javna intervencija
Krožno gospodarstvo in zmanjševanje našega vpliva na okolje
Krožno gospodarstvo, ekologija in delo z ranljivimi skupinami
Youthpass in Europass Priprava življenjepisa dnevno ocenjevanje in razmislek

6. dan, 2. 12. 2022
Načrtovanje prihodnjih projektov na podlagi NAS
Končna ocena

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: