Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto dni kasneje je EPEKA predlagala Mestni občini Maribor kandidaturo za naslov Evropska prestolnica mladih, kar je Maribor leta 2013 tudi pridobil.
Nadaljujemo s svojo aktivnostjo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga. EPEKA ima tudi podružnice v tujini: EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija, EPEKA Črna gora in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. Prav tako imamo podružnično enoto v Ljubljani. Združenje EPEKA, so. p., je društvo v javnem interesu na področju kulture in društvo v javnem interesu na področju mladine. Smo nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Poleg mladinske dejavnosti smo aktivni tudi na področju kulture in  umetnosti, prostovoljstva, ekologije ter spodbujanja medkulturnega dialoga. Trenutno se na mladinskem področju osredotočamo na mednarodno mobilnost mladih in neformalno izobraževanje (pridobivanje učnih kompetenc mladih).V letu 2016 smo vzpostavili tudi mladinsko zadrugo EPEKA z namenom podpore mladim pri podjetništvu.

Naše delovanje:

Umetnost

V Galeriji Epeka na Koroški cesti 8 razstavljamo umetniška dela različnih priznanih slovenskih in tujih avtorjev. Razstavljali so: Tomaž Lavrič, Marjan Manček, Stojan Grauf, Konstantin Selikhanov, Brina Torkar, Serena Luna Raggi, Selma Selman, Marijan Amalietti …

Mladina

Sodelujemo pri različnih mladinskih projektih, ki pa jih tudi sami organiziramo. Osredotočamo se na EVS mladinske izmenjave in usposabljanja za mladinske delavce. Zavzemamo se za mlade z manj priložnostmi in sodelujemo pri projektih, ki spodbujajo vključenost mladih na trg dela, njihovo aktivno sodelovanje ter državljansko zavedanje.

Socialno podjetništvo

Delujemo po načelih socialnega podjetja. Osredotočamo se na aktivno vključevanje ranljivih skupin v družbo in na trg dela.

Naš osrednji projekt je

LogotipRomaniKafenava 375x232

Romska restavracija Romani kafenava, ki prav tako deluje po načelih socialnega podjetja, ves zaslužek tako namenja novim zaposlitvam. Gre za prvo romsko restavracijo v celotni Evropski uniji. Zaradi edinstvene romske kulture, pestre kulinarike in svojstvene notranje opreme je Romani kafenava pravi slovenski in evropski biser. Rominje in Romi v romski restavraciji Romani kafenava ponujajo romske specialitete, gostijo zaključene družbe, organizirajo keteringe, se posvetijo prav vsakemu obiskovalcu in … ne boste verjeli … napovedujejo prihodnost.

IMG_0148a

Kontakti

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p.
Žiga Dobnikar, romski aktivator, vodja projektov
Jerica Lorenci,
strokovna sodelavka, romska aktivatorka
Nermina Simončič,
vodja tajništva, projektna administratorka, vodja kadrovske službe in koordinacija javnih del, glavna urednica spletne strani www.epeka.si
Matej Tisaj,
podpredsednik Združenja EPEKA, so. p., strokovni sodelavec
Nina Petrič,
sekretarka Združenja EPEKA, so. p.
Luka Murovec,
oblikovanje, arhitektura, vodja Epeka Berlin
Petra Cirkovski, coach, osebnostne delavnice, učna pomoč
Sašo Cirkovski, vodja šahovskega krožka, inštruktor matematike
Flurim Hasaj, pomočnik šahovskega krožka

Predsedstvo Združenja EPEKA, so. p.:

Urban Žunko, član predsedstva združenja EPEKA, so. p.
Aleksander Berglez, član predsedstva združenja EPEKA, so. p.
Jasmin Softić, član predsedstva združenja EPEKA, so. p.

Nadzorni odbor Združenja EPEKA, so. p.
Marko Malajner
Jaša Prajnc
Marko Gorjak

Svet socialnega podjetništva Združenja EPEKA, so. p.
Štefan Simončič, predstavnik ustanovitelja
Mario Mehmedović, predstavnik delavcev
Lea Cipot, predstavnica uporabnikov storitev socialnega podjetništva

 

Transparentnost delovanja

 

Podpirajo nas Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Mestna občina Maribor, Urad za mladino, EU programa Erasmus+, EU Kultura, Ministrstvo Republike Slovenije za gospodarstvo, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

   

Komentarji
  1. […] Epekovci so dan pred sejmom poskrbeli za pripravo. Imeli smo predavanje in »delavnico« izdelave življenjepisa. Predstavili so nam »pitch talk«. Sledile so igre vlog. »Pitch talk« delavec – delodajalec. Kako se predstaviti delodajalcem. Od nagovora, drže telesa, izražanja. Veliko uporabnih informacij. Karierni sejem nudi »lahek« dostop do podjetij. Pri pisanju prošenj kandidat pogosto ne prejme odgovora. Že izraz prošnja postavlja pošiljatelja v podrejen položaj. Ne le ekonomska tudi besedna podrejenost. Prosi, se predaja na milost in nemilost delodajalcu.Na sejmu vlada sproščeno vzdušje. Veliko predavanj, delavnic in okroglih miz. Podjetja so na voljo za neformalne, informativne razgovore. […]