12. avgust, 2020
Mariborski otok

Mlade in mlade po duši, ki obiskujete naše programe znotraj VNRC Romska postaja, vabimo, da skupaj z nami obiščete Mariborski otok in aktivnosti, ki jih pripravljamo za vas v okviru Mednarodnega dneva mladih.

Leta 1999 je generalna skupščina OZN 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih z namenom, da tudi mladi dobijo dan v letu, ko lahko opozorijo na svoj položaj in opomnijo na težave, s katerimi se soočajo. Letošnje geslo mednarodnega dne je bilo Varni prostori za mlade. Gostje okrogle mize bodo Nomi Hrast, študentka in predsednica komisije za mladinska vprašanja MOM, Robert Križanič, direktor Zavoda Povod, in Patrik Kristl, študent filozofije in član Piratske stranke, ki bodo diskutirali o tem, na kak način aktivirati mlade, se pogovarjali o vprašanju, ali so mladi res apatični, in o načinih, kako naj se mladi organizirajo, da bi dosegli večji družbeni učinek.

Po okrogli mizi bomo za vas v sodelovanju z mariborskimi mladinskimi centri pripravili širok nabor izobraževalnih aktivnosti, iger in drugih načinov kvalitetnega preživljanja prostega časa in neformalnega izobraževanja.

Seveda se bo mogoče tudi kopati, vstop na kopališče pa bo za udeležence programov, ki jih organiziramo v okviru VNRC Romska postaja, brezplačen.

Zbor je ob 10. uri na parkirišču pred Mariborskim otokom, v kolikor potrebujete prevoz, pa se dobimo ob 9:30 pred VNRC Romska postaja.

Aktivnost bo potekala od 10. do 15. ure, na kopališču pa lahko ostanete tudi dlje.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.