31. maj – 31. december 2018

Podjetniško izobraževalna mladinska zadruga EPEKA, z.b.o., so. p., je pričela z mednarodnim projektom Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij. Projekt se bo izvajal med 31. majem in 31. decembrom 2018 na različnih lokacijah.

Projekt je usmerjen k izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij. Skupaj s partnerji iz 8 različnih držav smo identificirali problem brezposelnosti mladih in se želimo povezati ter med seboj deliti dobre prakse, izkušnje, potencialne rešitve  in nenazadnje spodbuditi/podkrepiti mladinske delavce, da bodo pridobili potrebne kompetence za delo z mladimi s tovrstnimi problemi.

Projekt se navezuje na naslednje cilje Erasmus+ programa:

  • izboljšanje ravni ključnih kompetenc in spretnosti mladinskih delavcev/voditeljev (ter posledično mladine) s poudarkom na usmerjeni podpori oz. delu z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. iz območij z manj priložnostmi za mlade;
  • spodbujanje večje kakovosti mladinskega dela, z načrtovanjem okrepljenega sodelovanja med organizacijami na področju mladine, še posebej pa dela z brezposelnimi mladimi;
  • okrepitev mednarodne razsežnosti mladinskih aktivnosti in krepiti zmožnosti mladinskih delavcev in organizacij pri njihovem podpiranju brezposelnih mladih in mladih na splošno;
  • podpiranje (poklicnega) razvoja tistih, ki delajo na področju neformalnega izobraževanja, usposabljanja mladine, za inovacije in izboljšave v kakovosti mladinskega dela v Evropi.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: