5. januar, 2018
Občina Gorišnica

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se je udeležil dogodka Pametne vasi za ohranitev ptujskega in ormoškega podeželja.

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih? Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za prebivalce, kmetijstvo in za gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja, revščine in propada kmetij? Ali bomo te izzive izkoristili za odpiranje novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje ali boljšo izrabo kmetijskih površin?
Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi. Evropski parlament pa je, na predlog poslancev Franca Bogoviča in Tiborja Szanyija, pred kratkim potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. V Gorišnici bomo raziskovali, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: