Maj, 2020 – junij, 2021
Águeda, Portugalska

Z veseljem sporočamo, da smo partnerji na projektu Medkulturna inkluzija mladih, ki ga vodi organizacija Centro de juventud de Águeda iz Portugalske.
V zadnjih letih opažamo premik v evropskih demokracijah – zapiranje meja in sovražno vedenje do etničnih manjšin, migrantov in beguncev. Povečanje agresivnega odnosa do teh posameznikov povzroča dodatne težave v njihovem procesu socialne vključenosti, ki je že samo po sebi precej težavno, saj se morajo prilagodite povsem drugačni kulturi. Družbeni problem, ki ga naslavljamo, so težave socialne vključenosti, s katerimi se soočajo migranti, begunci in etnične manjšine. V izključenost vodijo predvsem predsodki in napačne informacije.

Cilji:

  • Omogočiti mladim (s pomočjo neformalnega izobraževanja), da bodo lahko spodbudil preoblikovanje najbolj ranljivih družbenih resničnosti in učinkoviteje ukrepali na področju vključevanja etničnih manjšin, migrantov ali beguncev;
  • Spodbujati širjenje vrednot raznolikosti, multikulturalizma in strpnosti v celotni družbi;
  • Spodbujati medkulturni dialog, sodelovanje med evropskimi organizacijami in sodelovanje mladih z manj priložnostmi v družbi;
  • Povečati ozaveščenost mladih in družbe na splošno o težavah in procesih socialne izključenosti, s katerimi se soočajo migranti, begunci ali etnične manjšine, da bi zmanjšali predsodke in diskriminacijo;
  • Spodbujati socialno vključenost mladih migrantov, beguncev ali etničnih manjšin, preko povečanja usposobljenosti mladinskih delavcev;
  • Spodbujati socialno udeležbo mladih migrantov, beguncev in etničnih manjšin v družbi.

Šifra projekta: 2020-1-PT02-KA105-006712

Projekt je financiran s strani Erasmus+.