6. – 7. oktober 2015
Skopje, Makedonija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, je eden izmed udeležencev Pete mednarodne konference romskih žensk, ki jo organizira Svet Evrope in Vlada Republike Makedonije. Konferenca se bo odvijala od 6. do 7. oktobra 2015 v glavnem mestu Makedonije, Skopju.

Od leta 2003 so konference romskih žensk priložnost, da romske ženske na mednarodnem prizorišču obravnavajo vprašanja, ki zadevajo njihovo življenje in življenje njihovih družin. Prav tako so predstavljale prostor, v katerem so romske ženske obveščale druga drugo o vprašanjih, ki jih zadevajo, in si izmenjevale izkušnje. Na 5. mednarodni konferenci bo pregledan razvoj dogodkov od prve mednarodne konference romskih žensk, njen cilj pa bo nadgraditi najnovejše rezultate 4. mednarodne konference, vključno z delom organizacije Phenjalipe in učinkom strategije za napredek romskih žensk in deklet, 2014-2020.

Glavne teme, o katerih se bo razpravljalo na konferenci in ki so jih določile romske ženske same, so:

  • vključevanje načela enakosti spolov v nacionalne strategije vključevanja Romov in lokalne akcijske načrte ter njihovo izvajanje;
  • krepitev vloge in položaja romskih žensk, vključno s politično udeležbo;
  • oblike nasilja nad romskimi ženskami, s poudarkom na trgovini z ljudmi in otroških porokah.

Združenje EPEKA, so. p., bo predstavila projekt socialnega podjetništva Romani kafenava in pobudo za pridobitev naziva Evropska prestolnica Romov na ravni EU.