28. februar, 2022 – 27. februar, 2024
Maribor

Z veseljem sporočamo, da je Združenje EPEKA, so. p., partner v Erasmus+ projektu PhotoKICK. 

Cilji projekta:  

  1. Okrepiti kompetence andragogov in drugih zaposlenih na področju izobraževanja odraslih, ki delujejo na področju kulture in ustvarjalnosti, ob uporabi mednarodnih izkušenj olajšati učni proces, pridobiti nove veščine in kompetence odraslih, gojiti ustvarjalnost in deliti svoje izkušnje; 
  2. Uporabiti izobraževalne in umetniške vrednote fotografije, da bi odrasle motivirali za vključevanje v učni proces, pridobivanje novih spretnosti in kompetenc, gojenje ustvarjalnosti in izmenjavo izkušenj. Rezultati projekta bodo javno dostopni, specializirani za delo z odraslimi, tj. za motivacijo za družbeno-kulturno vključevanje, razvoj in izboljšanje spretnosti in kompetenc izobraževalcev in učencev, povezanih z učenjem, širjenje pogleda na svet, motiviranje ustvarjalnosti, razvijanje umetniškega sloga in inovativnega pogleda na aktualne izzive. Rezultati projekta bodo javno dostopni, specializirani za delo z odraslimi, tj. za motivacijo za socialno-kulturno vključevanje, razvoj in izboljšanje spretnosti in kompetenc izobraževalcev in učencev, povezanih z učenjem, širjenjem svetovnega nazora, motiviranjem ustvarjalnosti, razvijanjem umetniškega sloga in inovativnim pogledom na trenutne izzive.

Cilji projekta so neposredno povezani s potrebami in interesi spodaj navedenih ciljnih skupin: 

  1. Učeči se odrasli, ki nimajo osnovnih zmožnosti, so nizko kvalificirani ali se učijo v šoli/centru za izobraževanje odraslih. 
  2. Izobraževalci odraslih, andragogi in osebje, ki se ukvarja s svetovanjem, usposabljanjem, izobraževanjem na podlagi ustvarjalnosti, fotografske aktualizacije in z delom povezanih kulturnih dejavnosti skupin odraslih. 
  3. Uradni in pridruženi partnerji. V proces ustvarjanja projektnih izdelkov, predstavitve, testiranja in razširjanja bodo vključene različne družbene skupine: izobraževalci odraslih iz partnerskih in pridruženih partnerskih organizacij; predstavniki javnih knjižnic, muzejev, izobraževalnih in kulturnih organizacij nevladnega sektorja; učeči se odrasli; člani lokalnih skupnosti; politiki; predstavniki medijev; strokovnjaki za formalno in neformalno izobraževanje odraslih ter drugi, ki jih zanima izobraževanje odraslih s pomočjo ustvarjalnosti, kulture in umetnosti.

Številka projekta: 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028460