1. – 15. junij, 2023
Nemčija

Vljudno vabljeni, da z nami odpotujete na mladinsko izmenjavo v Nemčijo!

Zaradi nezadostne izpostavljenosti mladih razpravam o enakosti spolov, je bil oblikovan projekt GENDER EQUALITY LITERACY (GENEQUITY), ki bo zapolnil to vrzel in nagovoril izraženo potrebo. Partnerske organizacije so bile izbrane z namenom, da bi v okviru sodelovanja skupaj oblikovali in pripravili ta projekt ter dosegli pomembne rezultate, ki bi lahko koristili mladim. S skupnimi močmi si prizadevamo, da bi pri mladih okrepili zavedanje o obstoječih neenakostih med spoloma ter jim olajšali analizo in razpravo o vlogah in položajih spolov v različnih evropskih in migrantskih kulturah. Projekt bo mladim omogočil razpravo o enakosti spolov in ozaveščanje o prikrajšanosti ženskega spola po vsem svetu.

Sodelujoči mladi bodo pridobili informacije o vprašanjih spola v svoji kulturi, ki jih bodo lahko delili z drugimi mladimi iz drugih držav. Poleg izmenjave znanja bodo odkrili nove kulturne perspektive in posebnosti iz drugih podnebnih območij.

Projekt je namenjen mladim med 16. in 27. letom starosti. Udeležba je za člane Združenja EPEKA, so.p. brezplačna; kriti so tj. stroški poti, bivanja in prehrane v času trajanja projekta. Aktivnosti bodo potekale znotraj mesta Baden-Württemberg v Nemčiji. Vas zanima več? Podrobne informacije si lahko ogledate znotraj Infopacka, za prijavo pa se lahko obrnete na elektronski naslov: matej@epeka.si

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.