29. marec, 2021
Spletno srečanje

Žiga Dobnikar se je udeležil delovnega srečanja Sloge, na katerem so skušali definirati vizijo in poslanstvo platforme v prihajajočih letih.

Osredotočili smo se na dve temeljni vprašanji:

  • Kateri izzivi na področju razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči se pojavljajo in kateri ostajajo stalnica?
  • Kaj želimo prispevati (osebno, kot organizacije in kot platforma) k tem vsebinam?

Uporabili smo metodo svetovne kavarne, ki “je metoda za ustvarjanje živih mrež sodelovalnega dialoga o vprašanjih, ki so pomembna v okoliščinah v realnem življenju. Je provokativna metafora. Ko ustvarjamo naša življenja, delujemo v naših organizacijah in naših skupnostih, se prav za prav gibljemo med »mizami pogovorov« svetovne kavarne.”

Facilitator srečanja je bil Sašo Kronegger.

Na določen način prenova vizije in poslanstva mreže prihaja v pravem času. Covid-19 je spremenil skoraj vse prioritete ali vsaj poudarke na področjih razvoja, globalnega učenja in mendarodne humanitarne pomoči. Hkrati je pandemija razkrila in poudarila neenakosti, ki prečijo sodobno življenje. Politična polarizacija prispeva h krepitvi razlik in preprečuje dojemanje presečnosti vsebin. Tradicionalni model, ki je gradil na binarnostih donator-prejemnik, sever-jug in razviti-razvijajoči se, se je s sprejemom Agende 2030 premaknil v smeri globalnega povezovanja in odgovornosti. Krepi se vstopanje zasebnega kapitala v finančne instrumente razvojnega sodelovanja. Vsaka od teh vsebin ima senčne plati, na katere moramo kot aktivna civilna družba opozarjati. Krepiti moramo povezovanje, sodelovanje, mreženje za krepitev naših posamičnih glasov.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: