1. marec, 2019
Maribor, Slovenija

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Sedma delavnica v ciklu bo potekala 1. 3. 2019 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na njej bomo skupaj z udeleženci pregledali pretekle razpise, ki bi omogočali sofinanciranje socialnega podjetja v povojih. Udeležencem bomo predstavili osnovno razpisno logiko, dobre prakse na področju priprave razpisov in načine, kako lahko prijavnica izstopa iz povprečja.

Delavnica traja od 17. do 20. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si