April, 2021
Kmetija Trankovec

Z veseljem vas obveščamo, da bomo s 16. 4. 2021 ponovno začeli z izvajanjem aktivnosti na projektu, saj se ukrepi za omejevanje širjenja SARS-CoV-2 sproščajo in je izvedba mogoča.

Aktivnosti bodo, kakor že prej, potekale na treh lokacijah:

  • Kmetija Trankovec, Drankovec 12, 2222 Jakobski dol,
  • Kmetija pri Baronu, Planica 6, 2313 Fram,
  • Kmetija pri Kovačniku, Planica 9, 2313 Fram.

Združenje Epeka, so. p., v okviru projekta “Kmetija – prostor raznolikosti”, ki je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9, pripravlja prvo aktivnost, ki je namenjena vključevanju ranljivih skupin na trg dela skozi sodelovanja v aktivnostih kmetijskih gospodarstev. Prvi sklop aktivnosti v projektu, ki jih bomo izvedli marca 2020, bo namenjen predvsem boljšemu spoznavanju projektne ekipe, predvsem kmetijskih gospodarstev, z vsebino projekta, ter prilagajanju izobraževalne metodologije ciljnim skupinam in znanjem vključenih kmetijskih gospodarstev. Projekt izvajamo v sodelovanju s kmetijami Kovačnik, Baron in Trankovec ter Mladinsko zadrugo Epeka. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije ter hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem poudarjamo tudi medgeneracijsko komponento in izobraževalne pristope, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Znotraj aktivnosti se boste pobližje spoznali z delom na kmetiji ter skozi ustno evalvacijo aktivnosti sooblikovali izobraževalni pristop v prihodnjih aktivnostih.

Vsaka delovno-izobraževalna akcija na kmetiji bo trajala 10 ur in bo vključevala tudi kosilo. Potekala bo ob podpori osebja partnerjev in bo prilagojena zmožnostim udeležencev. Aktivnosti potekajo skladno s priporočili NIJZ. Za udeležbo je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano