31. marec, 2020
Maribor, Slovenija

Sporočamo vam, da smo izdali drugo poročilo civilne družbe spremljanja izvajanja nacionalne strategije vključevanja Romov v Sloveniji. Poročilo zajema ocena napredka na ključnih javno-političnih področjih strategije.

Poročilo civilne družbe spremljanja izvajanja nacionalne strategije za vključevanje Romov v Sloveniji je pripravila Maja Skalar, neodvisna strokovnjakinja, v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim združenjem za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo Združenje EPEKA, socialno podjetje.

Poročilo je bilo pripravljeno kot del pilotnega projekta Romski civilni monitor, “Krepitev zmogljivosti romske civilne družbe in povečanje njene vključenosti v nadzor Nacionalne strategije vključevanja Romov.” Pilotni projekt izvajajo za Evropsko komisijo, GD za pravosodje in uporabnike. Projekt koordinira Center za politične vede na Srednjeevropski univerzi (CEU CPS), v partnerstvu z mrežo Evropska romska grassroots organizacija (mreža ERGO), Evropskim centrom za pravice Romov (ERRC), Fundación Secetariado Gitano (FSG) in Romskim izobraževalnim skladom (REF) in ga izvaja približno 90 različnih nevladnih organizacijah in strokovnjakov iz 27 držav članic.

Čeprav je pilotni projekt Romski civilni monitor, čigar del je tudi pričujoče poročilo, koordiniran s strani CEU, poročilo predstavlja ugotovitve avtorjev, ki niso nujno v skladu s stališči CEU. CEU ne more biti odgovorna za nobeno rabo podatkov iz pričujočega poročila.

Združenje Epeka, so. p., podpirajo: