1. februar 2018 – 31. januar, 2019
Maribor

V Združenju EPEKA, so. p., bomo pričeli z izvajanjem programa evropske prostovoljske službe (EVS), kjer bomo gostili dva madžarska prostovoljca.

V Združenju EPEKA, so. p., izvajamo projekt večnamenski romski center – Romska postaja, ki je financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za dolgoročen projekt, ki z raznovrstnimi aktivnostmi, ki jih znotraj VNRC izvajamo, deluje na področju zmanjševanja neenakosti ter spodbujanja socialnega vključevanja ciljnih skupin z lažjim dostopom do kulturnih, rekreacijskih in socialnih storitev, pri čemer bodo našo glavno ciljno skupino predstavljali Romi vseh generacij. Hkrati Romska postaja predstavlja prostor, s katerim spodbujamo medkulturni dialog ter naslavljali težave, ki jih opažamo v družbi (nestrpnost, rasizem, ipd.) ter deluje povezovalno na odnose med manjšinskim in večinskim prebivalstvom. Tekom izvajanja projeka želimo velik poudarek dati prav na prostovoljstvo; tako na prostovoljstvo znotraj lokalnega okolja, kot tudi na prostovoljstvo v sodelovanju s tujimi partnerji. Prostovoljstvo je gotovo ena izmed oblik, ki deluje spodbudno – tako na udeležence, kot na ciljne skupine, ki bi jim idejo prostovoljstva skozi tovrstno aktivnost želeli približati. Mednarodne prostovoljce Združenja EPEKA, so. p., bomo tako aktivno vključevali v udejanjanje znotraj VNRC, kjer bodo lahko delovali kot mentorji posameznikom romske skupnosti ter pomagali pri izvajanju aktivnosti, ki jih bomo zagnali znotraj delovanja VNRC. Horizontalne teme, ki jih tekom projekta želimo naslavljati in reševati njihovo problematiko so: boj proti diskriminaciji, spodbujanje enakosti med spoloma, trajnostni razvoj in dostopnost; vključno z dostopnostjo za invalide. Teme smo izbrali načrtno; v skladu s težavami, ki smo jih tekom dolgoletnega dela zaznali znotraj romske skupnosti. Med najbolj vidne in pogoste težave tako prištevamo socialno izključenost iz lokalnega okolja, nizko stopnjo izobrazbe, nizko stopnjo motivacije, diskriminacijo, težave z odvisnostmi, prezgodnje poroke, težave pri iskanju zaposlitve ter visoko stopnjo prisotnosti tradicionalnih vzrocev. Uvedba Evropske prostovoljske službe znotraj VNRC se nam zdi odlična ideja, saj prostovoljcem nudi prostor, v katerem lahko pridobivajo in razvijajo znanja in veščine na mnogih področjih, povezanih s socialnim vključevanjem, hkrati pa prostovoljci iz drugih okolij v tovrstne centre doprinesejo veliko novih idej, znanj in pobud. Aktivnosti v katerih bodo mednarodni prostovoljci sodelovali, so zastavljeno premišljeno; glede na ugotovljene potrebe, ki smo jih zaznali znotraj romske skupnosti. Prostovoljcem bomo ves čas izvajanja projekta nudili kvalitetno podporo, želimo pa, da bi prostovoljci skozi čas postali samostojni in bi lahko nekatere izmed predvidenih aktivnosti izvajali samostojno (npr. nudenje učne pomoči otrokom in odraslim, urejanje življenjskih situacij, ipd.). Za dolgoročen EVS smo se odločili, saj se nam zdi, da je proces učenja zahteven in dolg – z dolgoročnim EVS-om znotraj VNRC želimo prostovoljce dodora seznaniti z načrtovanjem aktivnosti, z delom, z različnimi področji, ki jih pokrivamo in jim zagotoviti neprecenljivo izkušnjo na področju dela z ranljivimi skupinami. Ker je med romsko populacijo opaziti veliko osipnikov, je ena izmed ključnih tem gotovo to, da osebe z nižjo izobrazbo preko neformalnih metod dela izobrazimo na različnih področjih (ekologija, tuj jezik, matematika, ipd.). Mednarodni prostovoljci nam bodo pri izvajjanju aktivnosti v veliko pomoč, hkrati pa bodo tekom opravljanja Evropske prostovoljske službe bolje spoznali delovno okolje v nevladnem sektorju.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: