8. november, 2018
Ljubljana

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se bo udeležil posveta “Beg mladoletnih oseb v škodljiva okolja (t. i. prezgodnje poroke) in prisilne poroke romskih otrok”, ki bo 8. novembra v Ljubljani.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 2014 objavil raziskavo Prisilne poroke romskih deklic. Od objave in predstavitev ugotovitev te raziskave, so minila že štiri leta. V tem obdobju se je sicer začelo krepiti zavedanje pristojnih institucij o potrebi po usklajenem, koordiniranem in predvsem v prid otrok usmerjenem delovanju in odločanju, vendar številni izzivi na tem področju ostajajo.

Cilja dogodka sta:

  • najti odgovore na postavljena vprašanja ter definirati ključne vzvode za napredek – za učinkovite intervencije in za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom
  • o pojavih t. i. prezgodnjih porok in prisilnih porok romskih deklic in dečkov spregovoriti odkrito ter slišati poglede in izkušnje vseh, ki so kakorkoli vključeni ali povezani v obravnavo teh pojavov, torej medinstitucionalno in multidisciplinarno.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: