9. januar, 2020
Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., se je z udeleženci programa socialna aktivacija udeležilo Posveta o prostorih za NVO v kulturi

Infrastrukturna vprašanja NVO v kulturi so letos zabeležila kar nekaj problematičnih točk, saj je bila prodana stavba na Kersnikovi 4 v Ljubljani, ki je eden od prostorov, kjer se je oblikovala ljubljanska neodvisna scena; novega lastnika so dobili tudi prostori na področju Tobačne, kjer so prav tako delovale številne NVO v kulturi, naposled so bile težave zabeležene v Mariboru, situacija s prostori pa ni rožnata niti po drugih krajih v Sloveniji.

Posvet je bil organiziram tudi v luči nastajanja dveh pomembnih strateških dokumentov, in sicer Nacionalnega programa za kulturo in Strategije razvoja kulture Mestne občine Ljubljana, razpravo pa bomo razprli na nacionalnem nivoju. Skozi pogovor smo opredelili glavne težave, predvsem pa razmisliti o najboljših rešitvah, ki bi jih bilo treba pričeti umeščati v strateške dokumente. Posvet smo dopolnili tudi z empirično raziskavo, in sicer skušamo z anketo (dostopna je na tej povezavi) dobiti podatke o realnem stanju pa tudi potrebah in viziji nevladnikov o tem, kako bi moralo biti vprašanje prostorov urejeno na občinski in nacionalni ravni.

Ko se pogovarjamo o prostorih ustvarjalcev in NVO v kulturi, se vprašanja hitro pričnejo množiti. Samo ob tipskem razmisleku se nam začne zastavljati vprašanje, ali so stvari na področju pisarn kot skupnem imenovalcu večine nevladnikov urejene, kako je s skladišči, rezidenčnimi prostori, ateljeji, vadbišči in drugimi tipi prostorov. Bi oblasti morale skrbeti za prostore na način brezplačnega oddajanja ali bi bilo smiselno, da ustrezna sredstva razdelijo namensko? Je edino pravo mesto kulturnih inštitucij center mesta ali so lahko ustrezni prostori tudi nekoliko odmaknjeni?

Posvet so začeli uvodni govorci s kratkimi tematskimi predstavitvami, potem bo sledila razprava.


Uvodni govorci:

Dogodek bo povezovala Alma R. Selimovic.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: