22., 23. in 25. junij, 2017
Več mest

Cikel predavanj po Sloveniji: Murska Sobota, Maribor, Novo mesto, Ljubljana, Velenje, Metlika.

Ob obisku uveljavljene sodobne umetnice romskih korenin Selme Selman Združenje EPEKA, so. p., skupaj z umetnico pripravlja cikel predavanj po Sloveniji. Selman je bila rojena v romskem naselju Ružica v bližini Bihaća v družini, kjer številni člani nimajo bosanskega državljanstva. Študirala je na Akademiji za Likovno umetnost v Banja Luki, kjer je diplomirala kot ena prvih Rominj. Izobraževanje je nadaljevala na ugledni Srednjeevropski univerzi v Budimpešti, trenutno pa je podiplomska študentka na Univerzi Syracuse v ZDA. V okviru predavanj bo umetnica predstavila svoje delo in teme, ki ga najizraziteje zaznamujejo: položaj ženske v romski skupnosti in širše položaj Rominj in Romov v odnosu do večinskega prebivalstva, vpliv družine in okolja na izoblikovanje identitete posameznika, položaj umetnosti in ustvarjanja znotraj romske skupnosti ter apropriacijo in stereotipizacijo romske kulture s strani večniskih kultur v Evropi in širše po svetu.

Iz umetničinega kataloga, ki smo ga pred kratkim izdali:

“Opus Selme Selman jasno kaže umetničin boj z vprašanji brezdržavljanstva, medgeneracijske travme in preživetja. Država in telo postaneta mesti emancipacije in preganjanja, ki ju raziskuje v video delih, zvočnih skulpturah, slikah in performansih. Selman zaplete predstave o tem, kaj pomeni vzdrževati posameznikovo suverenost — kot tujka v svoji rodni deželi kot tudi v njenem trenutnem domu, Združenih državah Amerike. Z uporabo lastnega telesa kot glavnega načina politične intervencije njeno delo razkriva napetosti, ki vzniknejo ob reprezentaciji in hkrati poosebljanju te ustvarjene “identitete drugega”. Izvor teh napetosti je v umetničini reprodukciji in hkratni kritiki mnogih od rasnih stereotipov, zakoreninjenih v upodobitvah največje evropske etnične manjšine v zgodovini umetnosti, filma in medijev. V končni konsekvenci umetničino iskanje političnega upora postavi to konfrontacijo v prizmo feminističnih in rasnih predpostavk o državljanstvu, pripadnosti in identiteti.” (Jasmina Tumbas)

Lokacije in datumi predavanj:

22.6.2017 Zavod Korak naprej Murska Sobota, Slovenska ulica 34, Murska Sobota, 16.00

22.6.2017 Klub eMCe plac, Šaleška Cesta 3, Velenje, 19.00

23.6.2017 Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, 13.00

23.6.2017 Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo mesto, 17.00

23.6.2017 MLADINSKI CENTER METLIKA, Cesta bratstva in enotnosti 43, Metlika, 19.00

25.6.2017 Združenje Epeka, so. p., Slovenia, Koroška 8, Maribor, 16.00

Vljudno vabljeni!

Projekt je nastal s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA