11. marec, 2021
Romska postaja

V četrtek, 11. marca 2021, vas vabimo na izobraževanje o kmetijstvu, natančneje prevzemu kmetije in statusu mladega kmeta.

Kmetijstvo lahko predstavlja tudi alternativno zaposlitveno priložnost. Zgolj 11 % vseh kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (EU) vodijo kmetje, mlajši od 40 let. Prepričati več mladih, da bi se ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo, pa je pravi izziv, zato bo z nami zunanji predavatelj, da nam to tematiko približa. EU si, glede na starajoče se kmečko prebivalstvo, okrepljeno prizadeva, da bi za kmetovanje navdušila tudi mlajše generacije. Mladi kmetje, ki se odločijo za opravljanje dejavnosti, so deležni pomoči v obliki zagonskih nepovratnih sredstev, dohodkovne podpore in ugodnosti, kot je dodatno usposabljanje. Podpiranje naslednje generacije evropskih kmetov krepi prihodnjo konkurenčnost evropskega kmetijstva, obenem pa Evropi zagotavlja preskrbo s hrano tudi v prihodnosti. Mladim kmetom so na začetku pogosto na voljo tudi dodatni ukrepi v okviru programov za razvoj podeželja. Tovrstna podpora lahko zajema nepovratna sredstva, posojila ali jamstva, namenjena pomoči pri razvoju podeželskih podjetij, ali svetovanje o tem, kako se čim bolje lotiti kmetovanja. Navedeni ukrepi za razvoj podeželja se podpirajo tudi v okviru pobude za mlade kmete, ki združuje podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter strokovno znanje Evropske investicijske banke. Ta podpora bo skupaj znašala milijardo evrov. Vsaj 10 % zneska, posojenega sodelujočim bankam, bo pod konkurenčnimi pogoji financiranja namenjenega kmetom, mlajšim od 41 let.

Zaradi upoštevanja predpisov in varovalnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19, bomo aktivnost izvedli 2-krat ter s tem zagotovili, da vključeno število oseb ne bo preseglo omejitev. Prva izvedba bo 14.30 – 16.00, druga pa 16.30 – 18.00. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.