20. april, 2021
Romska postaja

V torek, 20. aprila, vas v VNRC Romska postaja vabimo na aktivnost, na kateri bomo predstavili možnosti dela na kmetiji in pomoči pri kmetijskih opravilih.

Na aktivnost si bomo skupaj ogledali alternativno možnost zaposlovanja in se navezali na aktivnost, na kateri smo obravnavali mlade kmete. Predavatelj nam bo predstavil projekt, pri katerem sodeluje – Kmetija, prostor raznolikosti (financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja). Projekt je namenjen usposabljanju ranljivih skupin za delo na kmetijah bodisi namenom pridobivanja delovnih izkušenj in znanj, rehabilitacije ali kot del postopka integracije. Pomožno delo na kmetiji lahko predstavlja dopolnilni del zaslužka in je hkrati lahko tudi pot k pridobivanju izkušenj za vzpostavitev lastnega kmetijskega gospodarstva. Na aktivnosti bomo spoznali ključna kmetijska opravila v različnih letnih časih, posebno tista, ki zahtevajo več pridnih rok.

Zaradi omejitvenih ukrepov in predvidenega števila udeležencev vas obveščamo, da bo aktivnost potekala v dveh skupinah – po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Aktivnost za prvo skupino bo potekala od 16.00 do 16.45, za drugo pa od 16.45 do 17.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.