11. junij, 2021
Romska postaja

V petek, 11. junija, vas ob 10. uri vabimo v VNRC Romska postaja na predstavitev, na kateri boste spoznali poklic natakarja.

V ponedeljek, 7. junija, vas ob 15. uri vabimo v VNRC Romska postaja na predstavitev, na kateri boste spoznali poklic vodje gostilne. Predstavil bo, kakšne naloge opravlja natakar in kakšne morajo biti njegove osebnostne lastnosti ter kakšna znanja in veščine mora pridobiti. Naloga natakarja je, da jedi, ki jih naroči gost in pripravi kuhar, primerno, strokovno in prijazno postreže gostu. Gostu postreže tudi s pijačo. Predavatelj bo podrobneje predstavil, kakšne faze zajema delo natakarja in kako postati natakar.

Aktivnost bo potekala od 10.00 do 11.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.