17. november, 2017
Maribor

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., je povabil predavatelja arhitekta Luko Murovca, da pripravi neformalno izobraževanje in predstavi projekt Space Buster, ki je bil ustvarjen s strani arhitekturnega kolektiva raumlaborberlin.

Obiskovalce naših aktivnosti namenjenih romski skupnosti vabimo, da se udeležite predstavitve, ki jo pripravljamo v naših prostorih. Space Buster je napihljivi mobilni paviljon, ki deluje kot raziskovalno orodje za odkrivanje javnih prostorov v mestih ZDA. Vsebuje presenetljivo vsebino, ki ljudem omogoča aktivno sodelovanje. Predavanje je v potopisnem slogu opisalo dogodke, ki jih je Space Buster gostil Septembra in Oktobra 2017 v Chicagu, St. Louisu, Clevelendu in New Yorku. Luka je dejal: »V sodelovanju z lokalnimi umetnostnimi in arhitekturnimi ustanovami, neprofitnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi smo izvedli vrsto dogodkov v javnem prostoru ameriških mest. Z mešanjem formalnih dogajanj (npr. delavnice, predavanja, filmske projekcije) in enostavno dostopnimi programi (glasbene predstave, bari in zabave), se ustvari posebno, spontano vzdušje – vse z namenom bogatenja javnega prostora.«

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: