12. januar, 2023
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili predstavitve ukrepov evropske kohezijske politike 2021 – 2027 za področje mladinskega dela.

V okviru evropske kohezijske politike 2021 – 2027 so potrjeni trije ukrepi za področje mladinskega dela. Za mlade in mladinsko delo bo v novem programskem obdobju pomoč Evropskega socialnega sklada namenjena dvema ukrepoma, in sicer naslavljanju problematike prekarnosti med mladimi ter krepitvi kompetenc mladih za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo. V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj pa se bo krepila IKT infrastruktura in oprema za izvajanje kakovostnega mladinskega dela in neformalnega izobraževanja v vzhodni kohezijski regiji. Skupna vrednost ukrepov znaša več kot 17,3 milijona evrov.

Ob začetku izvajanja novega programskega obdobja so organizirali predstavitev ukrepov evropske kohezijske politike 2021 – 2027, ki je potekala v četrtek, 12. 1. 2023, s pričetkom ob 10. uri v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Podrobnejše opise ukrepov, ki jih bo izvajal Urad RS za mladino, pa lahko najdete v Programu evropske kohezijske politike 2021 – 2027 v Sloveniji (sprejeta verzija 12. 12. 2022, različica 1.2), in sicer v okviru specifičnih ciljev prednostne naloge 6: RSO4.2., ESO4.1. in ESO4.7.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: